امین دُر

ما بر این باوریم که خدمت به مشتری بهترین راه برای گام برداشتن در مسیر توسعه است.

+12 سال

+10 نفر

+200

+10

در سال 1389 شرکت “امین دُر” را با هدف فعالیت در زمینه درب های اتوماتیک، سیستم های حفاظتی و امنیتی تاسیس و با اخذ نمایندگی از بهترین برندهای روز دنیا کار خود را آغاز نمودیم. در طی سالهای متمادی هدف ما حضور گسترده و همیشگی در عرصه خدمت رسانی هر چه بهتر به مشتریان بوده است . همواره حفظ حقوق مشتریان که در واقع همان حفظ کیفیت خدمات ارائه شده می باشد را سرلوحه کار خویش قرار داده ایم و بر این باوریم که خدمت به مشتری بهترین راه برای گام برداشتن در مسیر توسعه است . با توکل برخداوند متعال و کسب تجارب این سالها ما با کمال افتخار آماده ایم تا با به کارگیری تخصص نیروهای فنی خود ،خدمات خود را با در نظرگرفتن مباحث کیفیت فنی و نیاز بومی  همراه با نگاه جامع به اقتصاد مهندسی ارائه نمائیم.

امید است شما نیز به جمع بزرگ خانواده مشتریان “امین دُر” پیوسته و مارا شایسته اعتماد و اطمینان خود بدانید.